Pregled putovanja na Divlji zapad

By rujan 4, 2017Putovanje

Pregled putovanja na Divlji zapad

Tijekom srpnja i kolovoza, grupa hrvatskih učenika sudjelovala je u putovanju na Divlji zapad koje je uključilo posjete Los Angeles-u, Las Vegas-u, San Francisco-u i San Diego-u. Grupa je posjetila nekoliko poznatih mjesta, kao što su Hollywood, Malibu, zabavni park Six Flags, Universal Studios, SeaWorld, Santa Monica, Beverly Hills, Silicon Valley itd. Jedan od najistaknutijih događaja bio je posjet Grand Canyon-u i njegovoj „golemosti“. Sportski događaji i posjete sveučilištima također su bile vrlo zabavne. Svi sudionici bili su zadivljeni putovanjem jer, prema njihovim riječima, bio je to odličan spoj obrazovnih sadržaja i zabave. Naše slijedeće putovanje biti će u New York City za Božić i Novu godinu. Molimo Vas da provjerite našu web stranicu početkom rujna za detaljne informacije ili kontaktirajte Michael-a na msoucie@cas.hr.