Skip to main content

Radionice Hrvatsko-američkog društva

SAD radionice

Radionice sadrže učenje o američkoj kulturi, informacije vezane uz odabranu temu, interaktivni kviz znanja o Americi te pregled programa Hrvatsko-američkog društva. Cilj ovih radionica je razviti otvorenost i poštovanje prema pripadnicima drugih kultura, osvijestiti oblike ponašanja koji su posljedica stereotipa i predrasuda te razviti i unaprijediti vještine interkulturne komunikacije.

Kako postati uspješan poduzetnik

Next Apple Project

Ciljevi projekta su sljedeći: pripremiti učenika za poslovni svijet učeći ih kako napisati kvalitetan životopis i prijave za posao,
pripremiti ih na razgovor s potencijalnim poslodavcima te ih informirati o poželjnim osobinama koje se traže kod zaposlenika; educirati učenike o poduzetništvu i procesu razvoja proizvoda od početne faze koja uključuje “brainstorming” pa do faze potrošnje; razvijati vještine za 21.st kao što su timski rad, učinkovito komuniciranje na stranom jeziku, kreativnost, rješavanje problema i primjenu tehnologija. Projekt će također pridonijeti razvoju demokratskih principa i aktivnog građanstva. Službeni jezik projekta bit će engleski.