Skip to main content

Što je SAT ispit?

SAT je skračenica za Scholastic Aptitude Ispit. SAT ispit je najrašireniji standardizirani ispit koji se koristi kao prijemni ispit za upis na sveučilišta u Americi, kao i na bolja sveučilišta diljem svijeta.

Svaki učenik i student, bio Amerikanac ili stranac, koji želi studirati u SAD-u ili na boljim sveučilišta u svijetu, mora položiti SAT ispit.

Reading
 • 52 multiple–choice questions
 • 65 minutes
 • Passages or pairs of passages (literature, historical documents, social sciences, and natural sciences)
Writing & Language
 • 44 multiple–choice questions
 • 35 minutes
 • Grammar, vocabulary in context, and editing skills
Math
 • 58 multiple–choice questions (broken up into a 20-question No-Calculator section and a 38-question Calculator-allowed section)
 • 80 minutes (25 minutes for the No-Calculator section; 55 minutes for the Calculator-allowed section)
 • Algebra I and II, geometry, and some trigonometry
Essay (Optional*)
 • 1 essay
 • 50 minutes
 • Read a passage and explain how the author builds a persuasive argument
 • Some schools require it!

Od koliko dijelova se sastoji SAT?
SAT ispit sastoji se od dva dijela: engleskog i matematike sa posebnim naglaskom na vokabular i razumijevanje.

Koliko vrsta SAT ispita postoji?

  • SAT Reasoning procjenjuje Vašu sposobnost kritičkog razmišljanja i vještina u rješavanju problema iz 3 područja u 10 cjelina. Ta tri dijela su čitanje, pisanje i matematika. SAT Reasoning traje 3 sata i 45 minuta.
  • SAT Subject procjenjuje Vaše poznavanje određenog područja kojeg sami odaberete npr. matematika, kemija, njemački jezik, povijest, umjetnost i sl. SAT Subject je različitog trajanja ovisno o predmetu koji se polaže.

Oba ispita polažu se pismeno (paper based).

Koliko dugo vrijede SAT rezultati?
Za razliku od drugih ispita čiji rezultati su valjani kraće od šest mjeseci, SAT rezultati nemaju rok trajanja! Nadalje, SAT ispit možete polagati više puta te kombinirati najbolje postignute rezultate i koristiti “superscore”.

Na koji način Vam SAT ispit može koristiti?
Ukoliko želite studirati u inozemstvu ili u Americi.

Kad mogu polagati SAT ispit?
SAT ispit se polaže 6 puta godišnje. Možete vidjeti sve detalje na njihovoj web stranici.

Zašto Pripremni tečaj za SAT ispit?

Kako bi položili SAT ispit, potrebno Vam je, prije svega, dobro poznavanje engleskog jezika. Za postizanje visokih ocjena na SAT ispitu, potrebna Vam je temeljita i kvalitetna priprema. Za razliku od Hrvata, Amerikanci se pripremaju za ovaj ispit tijekom trajanja cijele srednje škole. Naš SAT pripremni tečaj omogućuje Vam uspješno polaganje SAT ispita.

Kad se održavaju pripreme za SAT ispit?

Naše SAT pripreme se održavaju u Zagrebu u našem sjedištu u Petrovoj 119, subotom ujutro u 8 sati. Za slijedeću SAT pripremu molimo Vas pogledajte dno članka ili kontaktirajte Michael-a (msoucie@cas.hr) te rezevirajte termin koji Vam najbolje odgovara.