Skip to main content

Matura Exam

Prijavite se već danas!

Telefon: 01 2422 343
Mobitel: 091 2422 343
E-mail: info@cas.hr

Engleski jezik – viša (A) razina 36 sati (18 termina)

 • čitanje s razumijevanjem – 12 sati
 • slušanje s razumijevanjem – 12 sati
 • pisanje eseja – 12 sati

Ispit engleskoga jezika na Državnoj maturi sastoji se od tri dijela: čitanja, slušanja i pisanja.

Sadržaj priprema:

 • upoznavanje sa strukturom i izgledom sva tri dijela ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • Vježbanje čitanja s razumijevanjem (skimming, scanning, razumijevanje nepoznatih pojmona na temelju konteksta)
 • rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja
 • vježbanje na temelju primjera prethodno provedenih ispita
 • obrada gramatičkih struktura
 • poredak riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja
 • vjažbanje engleskih glagolskih vremena
 • prijedlozi s vježbama
 • modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu
 • pasivne konstrukcije i parafraziranje
 • kondicionalne rečenice
 • neupravna pitanja i želje
 • pisanje raspravljačkog eseja: vježbanje formalnog stila pisanja,razrada odlomaka, kako pronaći argumente za i protiv te potpore tim argumentima, kohezija i vezne riječi, pisanje eseja na zadanu temu
 • vježbe vokabulara
 • tvorba riječi (složenice, izvedenice)
 • istozvučnice, sinonimi, antonimi
 • pravopis i interpunkcija
 • analiza sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja
 • analiza i samo-provjera od strane polaznika

Engleski jezik – osnovna (B) razina 30 sati (15 termina)

 • čitanje s razumijevanjem – 10 sati
 • slušanje s razumijevanjem – 10 sati
 • pisanje eseja – 10 sati

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom i izgledom sva tri dijela ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja ispita
 • upoznavanje sa strukturom i izgledom sva tri dijela ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • Vježbanje čitanja s razumijevanjem (skimming, scanning, razumijevanje nepoznatih pojmona na temelju konteksta)
 • obrada gramatičkih struktura
 • rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje
 • vježbe vokabulara
 • pravopis i interpunkcija
 • kohezija i vezne riječi
 • različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak)
 • pravila za pisanje e-mail poruke
 • analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz engleskog jezika (uočavanje dobrih i loših rješenja)
 • pisanje zajedničkog kratkog sastavka na zadanu temu
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja)
 • rješavanje zadataka povezivanja
 • rješavanje zadataka višestrukog izbora
 • Vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature