Skip to main content

Dokažite svoje poznavanje engleskog jezika sa potvrdom ili diplomom

Ako poznajete engleski jezik i trebate dokazati jezičnu kompetenciju, onda dođite na testiranje engleskog jezika!

Nakon testiranja dobivate potvrdu o znanju engleskog jezika na hrvatskom (ili stranom jeziku) koju možeš priložiti tijekom prijave za posao, za dobivanje stipendije ili prema potrebi ju uokviriti za svoj poslovni ured.

Možete se prijaviti za jedno ili oba način testiranja:

Usmeno testiranje (za potvrdu)

  1. Prijavite se
  2. Pristupite usmenom ispitu i ragovoru. 
  3. Izdavanje potvrde o znanju engleskog jezika

Uz našu potvrdu o poznavanju engleskog jezika mnogi naši polaznici su upješno sudjelovali su studentskim razmjenama, stručnim praksama, i drugim događanjima.

Usmeno i pisano testiranje (za diplomu)

  1. Prijavite se
  2. Pristupite pisanom ispitu (mogućnost online pismeni ispit)
  3. Usmeni ispitu i razgovoru 
  4. Izdavanje diplome za engleski jezik.

Nazovite nas!

Telefon: 01 2422 343
Mobitel: 091 2422 343
E-mail: info@cas.hr