Skip to main content

Pregled projekta pod nazivom ‘Next Apple’

HAD organiziralo je i realiziralo drugu godinu našeg projekta pod nazivom „Poduzetništvo“. Sedam škola partnera sudjelovalo je u ovom programu tijekom cijele godine koji priprema učenike za poslovni svijet. Svaka škola odabrala je jedan razred za sudjelovanje u projektu. Slijedeće škole sudjelovale su u projektu: 9. Gimnazija, 1. Gimnazija, Koprivnica Gimnazija, Karlovac Gimnazija, Gornjagradska Gimnazija, OŠ Trnsko, te OŠ Vjenceslav Novak. Više od 150 učenika uspješno je završilo projekt u lipnju 2017. Projekt se sastoji od 3 dijela. Prvi dio je edukacijski, te učenici sudjeluju u radionicama sa fokusom na osobine poduzetnika, korake koji su potrebni za uspjeh u ideja-prototip-proizvod ciklusu, poslovni plan, marketinški plan i početničke tvrtke. Nakon toga, fokus se preusmjeri na poslovne vještine, razgovore za posao, pripremu životopisa te ostale savjete kako biti uspješan u globalnoj ekonomiji. Tijekom drugog dijela, učenici se podijele u grupe i osnivaju svoje vlastite tvrtke. Svakom članu grupe dodijeljuje se uloga te tvrtka počinje „brainstorming“ svoj proizvod/uslugu za potencijalno tržište. Zadnji dio projekta namijenjen je ocjenjivanju, te svaki član prvo prezentira svoj rad ostalim članovima grupe kako bi dobio konstruktivne povratne informacije, a onda većoj grupi učitelja, roditelja te vršnjaka. Sve u svemu, druga godina projekta bila je velik uspjeh!