Skip to main content

Zašto HAD za pisanje probnog SAT ispita?

1. Naši mentori su izvorni govornici koji su uspješno pripremili preko 20 polaznika uključujući 4 osobe koje su se upisale na Ivy League fakultete.

2. Rezultati – mjerimo napredak te na taj način znamo prepoznati Vaše slabe točke te ih ciljano ispravljamo.

3. Programi krojeni prema Vašim potrebama – naš individualni program pruža Vam personaliziran program te dragocjene konzultacije.

4. Simulacija ispita i intervjua – jedino u Hrvatsko-američkom društvu možete polagati prave probne standardizirane ispite.

5. Ušteda vremena i novca – jedino sa HAD-om i našim iskusnim mentorima štedite Vaše dragocjeno vrijeme i novac.

Datumi

Zašto pripremni tečaj za SAT ispit?

Kako bi položili SAT ispit potrebno Vam je, prije svega, dobro poznavanje engleskog jezika. Za postizanje visokih ocjena na SAT ispitu, potrebna Vam je temeljita i kvalitetna priprema. Za razliku od Hrvata, Amerikanci se pripremaju za ovaj ispit tijekom trajanja cijele srednje škole. Naš SAT pripremni tečaj omogućuje Vam uspješno polaganje SAT ispita.